Szkoła Podstawowa w Siedliskach
http://sp.siedliska.superszkolna.pl

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
12:25 - 13:10 Zajęcia kaligraficzne 8
Zajęcia matematyczne -rozwijające (kl. II-III)
Zajęcia uzupełniające z j. polskiego (kl. IV) 3. pracownia humanistyczna
13:15 - 16:00 zajęcia świetlicowe (kl. I-III) 8 Tomasz Zając
Zajęcia uzupełniające z j. polskiego (kl. V-VI) 3. pracownia humanistyczna

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
12:25 - 13:10 Gry i zabawy ruchowe (kl. I-III) 8
13:15 - 16:00 zajęcia świetlicowe (kl. I-III) 8 Tomasz Zając

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
13:15 - 16:00 zajęcia świetlicowe (kl. I-III) 8 Tomasz Zając

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
12:25 - 13:10 Zajęcia czytelnicze (kl. I-II) 9
13:15 - 16:00 zajęcia świetlicowe (kl. I-III) 8 Tomasz Zając

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
11:30 - 12:15 Zajęcia plastyczne (kl. I) 8
12:25 - 13:10 Gry i zabawy ruchowe (kl. I-III) 8
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. I-III)
13:15 - 16:00 zajęcia świetlicowe (kl. I-III) 8 Tomasz Zając