Pierwsze wzmianki na temat Siedlisk pochodzą z lat czterdziestych XV wieku. W początkach osadnictwa na tym ludność była narażona na najazdy Tatarów. Podobno ludzie ze wsi chronili się w lesie, a z czasem osiedlili się na stałe. Stąd wzięła się nazwa Siedliska.
           W dawnych czasach przez Siedliska przebiegał szlak handlowy.   Na jego   drodze   znajdowała   się   dosyć   duża drewniana karczma, w której  zatrzymywali  się podróżni. Pamiątką po niej jest nazwa jednej z części miejscowości – Kaczmary
Wieś wchodziła w skład dóbr koronnych starostwa przemyskiego.
          Po 1772r. sprzedane przez rząd austriacki w prywatne ręce, były kolejno    własnością Cetnerów, Czartoryskich i Lubomirskich. Znajdował się tu folwark, który był własnością Lubomirskich. Położony był na tak zwanej „Długiej Łozie"- łąki i pola, gdzie obecnie stacjonuje i wojskowa. Od rodziny Lubomirskich można było nabyć 100 morgów ziemi. Przedstawiała ona jednak tak dużą że niewielu było na nią stać. Dlatego bogatsi chłopi wspólnie kupili ziemię na Borku, wykarczowali las i pobudowali   domy.   Do   dzisiaj   znajdują   się   tam  fundamenty.

          We wsi  istniała filialna cerkiew  greckokatolicka z pod wezwaniem Opieki NMP. Po jej zburzeniu kamień wykorzystano  do utwardzenia drogi.  We   wsi   działała dwuklasowa szkoła, licząca w 1928 r. 105 dzieci i  2 nauczycieli. We wsi swoje warsztaty mieli szewc, kowal i stolarze. Sklepy prowadzone były przez Żydów.
            W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców zesłano  na Syberię. Byli to przedstawiciele polskich rodzin, z Borku. W  1944r. władze polskie i radzieckie podpisały umowę o wymianie ludności. Z dawnego powiatu przemyskiego wysiedlono blisko wiele tysięcy osób, Wysiedlenia te nie ominęły mieszkańców Siedlisk i Jaksmanic. Na ich miejsce przyjechali osiedleńcy między innymi z Rokietnicy i Radochoniec.

            Po wojnie z rdzennych mieszkańców zostało tylko 7 rodzin. W czasie II wojny światowej żołnierze I Armii Wojska Polskiego rozbroili się, przebrali w cywilne ubrania i podobno koło Siedlisk, w tzw. „Kątach" zakopali sztandary wojskowe. Stąd udali się w kierunku Węgier.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony