Projekt „E-dziennik – krok w innowacyjność”

realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 Celem głównym projektu było:          

Rozwój umiejętności w zakresie obsługi komputera przez 26 mieszkańców (min. 13 kobiet) Gminy Medyka w okresie od 1.02.2014 – 30.06.2014 r.

 

Dane ogólne

Miejsce realizacji

              Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Okres realizacji

1.02.2014 – 30.06.2014

Całkowity budżet projektu 

45 570,01 zł

Kwota dofinansowania

45 570,01 zł

Beneficjenci

Rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Siedliskach

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

Lp

Nazwa zajęć

Ilość godzin

Częstotliwość

1

Zajęcia komputerowe z podstawowej obsługi komputera oraz programu E-dziennik

108 godz.

2 razy po 3godz   w tygodniu

2

Zajęcia dla dzieci osób uczestniczących w szkoleniu

108 godz.

2 razy po 3godz   w tygodniu

3

Spotkanie integracyjne

 

Na zakończenie szkolenia


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony